ADOPCE NA DÁLKU
V rámci tohoto projektu podporujeme školní docházku slečně BETTY BULYABA

2016 – ROČNÍ ŠKOLNÉ 7 000,-
2017 – ROČNÍ ŠKOLNÉ 7 000,-
Docházku Betty ukončila v roce 2017, ale my pokračujeme.
Od roku 2018 podporujeme vzdělávání studenta IVANA MUTESASIRA.
2018 – ROČNÍ ŠKOLNÉ 7 000,-
2019 – ROČNÍ ŠKOLNÉ 7 000,-
2020 – ROČNÍ ŠKOLNÉ 7 000,-
2021 – ROČNÍ ŠKOLNÉ 7 000,-
2022 – ROČNÍ ŠKOLNÉ 7 000,-

ČLOVĚK V TÍSNI
www.skutecnydarek.cz Ve prospěch projektu SKUTEČNÁ POMOC zasíláme pravidelně měsíčně částku 400,- Kč. Mimo tyto platby jsme zakoupili v rámci tohoto projektu skutečné dárky – kozu, bezpečný porod, včelí úl, krávu.
2015 - 3 128,-
2016 - 20 850,-
2017 - 4 800,-
2018 - 4 800.-
2019 - 4 800,-
2020 - 4 800,-
2021 - 4 800,-
2022 - 4 800,-

DOMÁCÍ HOSPIC ATHELAS
www.hospic-pisek.cz
středisko Husitské diakonie Písek
2019 dar pro provoz spojený s poskytováním domácí hospicové péče 25 000,-
2020 dar pro provoz spojený s poskytováním domácí hospicové péče 5 000,-
2021 dar pro provoz spojený s poskytováním domácí hospicové péče 25 000,-
2022 dar pro provoz spojený s poskytováním domácí hospicové péče 25 000,-

CHARITA PÍSEK
www.pisek.charita.cz S oblastní charitou spolupracujeme již od roku 2015
2018 příspěvek na rekonstrukci bezbariérových prostor sloužících jako zázemí pro pracovníky charity 30 000,-
2019 příspěvek na provoz 5 000,-
2019 nákup vařiče pro soc.potřebného občana 719,-
2020 příspěvek na provoz 30 000,-
2022 zhotovení nájezdu 10 343,10,-

Centrum BAZALKA, o.p.s.
Bazalka je nestátní nezisková organizace pomáhající klientům z těžkým, kombinovaným postižením /mentálním, tělesným/. Více informací naleznete na jejich stránkách – www.centrumbazalka.cz
2016 touto částkou jsme podpořili provoz a fyzioterapii Bazalky a nákup speciální autosedačky 64 000,-
2017 zaslali jsme tuto částku opět na provoz a fyzioterapii a nákup upraveného invalidního vozíku 50 000,-
2018 jsme přispěli na nákup vodního lůžka pro klienty Bazalky 30 000,-
2019 jsme přispěli na výstavbu domu pro zdr.postižené 80 000,-
2020 jsme přispěli na provoz 25 000,-

Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky
www.domovzbesicky.cz - domov pro všechny osoby s různým typem postižení.
2021 příspěvek na volnočasové aktivity 60 000,-
2022 příspěvek na volnočasové aktivity 90 000,-

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI – POBOČKA ČESKÉ BUDĚJOVICE
2017 podpořili jsme provoz SPRP 50 000,-
         Uhradili jsme speciální test ke zjišťování zrakových vad u malých pacientů -TELLER TEST 100 000,-
2019 příspěvek na vybavení místnosti pro senzorický rozvoj dětí 10 000,-
2020 příspěvek na provoz 25 000,-
2021 polohavcí zařízení 28 598,-
2021 příspěvek na provoz 65 000,

DARUJ HRAČKU
2017 Vánoční projekt lidí, kteří si říkají TANGO. Zúčastnili jsme se tohoto projektu a zaslali jsme vánoční dárky pro děti do speciálních dětských domovů Vzhledem k tomu, že se jedná o děti handicapované jsou tyto dárky spíše rehabilitačními pomůckami/kavitační přístroj, mobilní telefon, masážní stroj, hodinky s SOS navigací/ 28 089,-

Sociální odbor města Mirotice
2019 nákup pračky pro sociálně slabého občana 5 999,-
2020 nákup pračky do sociálního bytu v Miroticích 5 499,-

JUNÁK PÍSEK – ČESKÝ SKAUT
2019 příspěvek na vybavení klubovny 39 480,-

PÍSECKÉ KOČKY, z.s.
2019 krmivo pro kočičky do útulku 5 123,50
2021 krmivo pro kočičky do útulku 4999,-
2022 krmivo pro kočičky do útulku 12 000,75,-

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MĚSTA PÍSKU
www.mesto-pisek.cz/kontakty/odbor-socialnich-veci 2022 příspěvek 10000,-

MESADA, z.s. www.mesada.eu
Již několikátým rokem spolupracujeme s touto organizací v rámci podporovaného zaměstnávání

FOKUS Písek www.fokus-pisek.cz
Poskytujeme klientům organizace materiál k další tvorbě – vlnu, knoflíky, látky.

Městské středisko sociálních služeb - NOCLEHÁRNA
www.pspisek.cz/socialni-sluzby/nocleharna

Modlitby matek v Písku
2015 zastoupené paní Evou Záluskou, prostřednictvím tohoto hnutí jsme se podíleli na sbírkách pro společnost Bakhita o.p.s. (http://www.sbirkapropotrebne.webnode.cz/)

POŠLI KNIHU DÁL
2015 - 2017 účastnili jsme se projektu POŠLI KNIHU DÁL, jehož zakladatelkou je mgr. Jindřiška Jelínková (více o projektu např. v Píseckém světě ze dne 16.9.2014)

Diakonie Broumov – sociální družstvo
DARY PRO NEPOTŘEBKY

2018
Manželé FÁBEROVI - výtěžek z tomboly na plese pořádaném ve Volyni - 4200,-

2019
RAJOVSKÁ S.R.O. RÁJOV - 15 000,-
Sl. DOMINIKA CIGÁNKOVÁ - 2 600,-

ZŠ TOMÁŠE ŠOBRA v Písku
od září 2015 spolupracujeme se Základní školou Tomáše Šobra v Písku. Škola několikrát v roce pořádá sbírku nepotřebných věcí pro náš obchůdek. S nápadem takto pomáhat přišla paní učitelka Helena Šimurdová. Děkujeme

Webdesign
poděkování patří panu Martinu Novákovi, tvůrci našich internetových stránek, který je v této formě zdarma sestavil a upravuje

NAŠI PRAVIDELNÍ A VĚRNÍ DÁRCI – DÍK PATŘÍ VŠEM, KTEŘÍ NÁS HOJNĚ ZÁSOBUJÍ SVÝMI NEPOTŘEBNÝMI VĚCMI - ODĚVY, HRAČKY, KNIHY, BIŽUTERIE, GALANTERIE, DOMÁCÍ POTŘEBY, NÁBYTEK, ATD.ATD.ATD. JE VÁS HODNĚ – JEDNOTLIVCI Z PÍSKU, SBÍRKY ZE ŠKOL, OKOLNÍCH VESNIC, ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ A DNES TAKÉ JIŽ LIDÉ Z BLÍZKÉHO I VZDÁLENĚJŠÍHO OKOLÍ – PRAHA, BUDĚJOVICE, TÁBOR, STRAKONICE…. DĚKUJEME VŠEM, JE BÁJEČNÉ, ŽE NAŠE MYŠLENKA OSLOVUJE TOLIK LIDÍ.
TOPlist